holocauststudies.nl ontwikkelt holocaustonderwijs in een brede historische/levensbeschouwelijke context voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. De geschiedenis, cultuur en religie van het joodse volk komen aan bod, maar ook het antisemitisme door de eeuwen heen, met de Holocaust (Shoah) als dieptepunt. Holocaustonderwijs mag niet afgedaan worden met het laten zien van stapels lijken en bulldozers. De slachtoffer was meer dan enkel een verminkt lichaam.

Holocaustonderwijs hoort onderwijs te zijn dat gaat over mensen. Mensen met eigen dromen en levensplannen, zoals jij en ik. Holocaustonderwijs moet niet in abstracte getallen en statistieken blijven steken. Holocaustonderwijs moet gaan over het bruisende joodse leven van voor de Tweede Wereldoorlog. Het moet gaan over individuele mensen met een naam, een identiteit, goede en slechte eigenschappen,…

Ook moeten we ons niet laten verleiden de antisemiet uit het verleden te ‘ontmenselijken’ en als ‘monster’ te karikaturiseren. Juist door de slachtoffers, de daders en de omstanders als gewone mensen te blijven zien, kunnen wij hier lering uit trekken en doen wij recht aan de standplaatsgebondenheid.

Als we iets als mens van het verleden willen leren, dan moeten we hen, die ons voorgingen, ook als mens blijven zien. Wij leren niets van slachtoffers, omdat wij geen slachtoffer zijn. Wij leren niets van monsters, omdat wij geen monster zijn. Wij kunnen wel iets van gewone mensen leren, omdat ook wij mens zijn.

jurgenmarechalWelkom